Điều khoản và Điều kiện

Chào mừng bạn đến với Nejmeh.com, trang web cung cấp dịch vụ xem trực tiếp các trận đấu bóng đá trên toàn thế giới. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn không được phép sử dụng trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Toàn bộ nội dung, thiết kế, hình ảnh, logo, âm thanh, video và các tài liệu khác trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Nejmeh.com hoặc các bên cấp phép của chúng tôi. Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, hiển thị công khai, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc các bên cấp phép của chúng tôi.

Bằng việc sử dụng trang web này, bạn được cấp một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể thu hồi để xem nội dung của trang web này cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng bất kỳ công cụ nào để khai thác hoặc can thiệp vào hoạt động của trang web này. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ phần mềm nào để ghi lại, tải xuống hoặc chia sẻ nội dung của trang web này mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu bạn làm như vậy. Nếu bạn tin rằng nội dung của trang web này vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn hoặc của bên thứ ba nào đó, vui lòng thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ email: . Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý các khiếu nại theo quy định của luật pháp.

Quyền riêng tư

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Rủi ro 

Bạn hiểu rằng việc sử dụng trang web này có thể gặp phải một số rủi ro và nguy cơ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Sự gián đoạn, sai sót hoặc thiếu sót trong việc cung cấp nội dung hoặc dịch vụ do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Sự xâm nhập, vi rút hoặc phần mềm độc hại có thể gây hại cho thiết bị hoặc dữ liệu của bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này.

Sự vi phạm quyền riêng tư hoặc an ninh của bạn do việc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba không được ủy quyền hoặc do việc sử dụng liên kết hoặc nội dung từ các nguồn bên ngoài.

Sự tranh chấp hoặc khiếu nại giữa bạn và các người dùng khác hoặc các bên thứ ba liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ của trang web này.

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng trang web này là do rủi ro và trách nhiệm của bạn. Bạn cũng đồng ý miễn trừ chúng tôi và các công ty liên kết, nhân viên, giám đốc, đại lý và nhà cung cấp của chúng tôi khỏi mọi khiếu nại, thiệt hại, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

Chấm dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc sử dụng của bạn đối với trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo hay lý do. Điều này có thể xảy ra khi bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc khi chúng tôi cho rằng hành vi của bạn là bất hợp pháp, sai trái hoặc gây hại cho người khác. Khi việc chấm dứt xảy ra, bạn phải ngừng sử dụng.

Khi việc chấm dứt xảy ra, bạn phải ngừng sử dụng trang web này và xóa bỏ mọi nội dung đã tải xuống hoặc sao chép từ trang web này. Việc chấm dứt không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn hoặc của chúng tôi theo các điều khoản và điều kiện này.

Liên hệ

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được phản hồi và góp ý của bạn để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc quan ngại nào khi sử dụng trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email:. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề hoặc quan ngại của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thay đổi các điều khoản và điều kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn hoặc luật pháp áp dụng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào bằng cách đăng một thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc gửi cho bạn một email. Việc tiếp tục sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi sau khi thay đổi là biểu hiện sự chấp nhận của bạn với các điều khoản và điều kiện đã được sửa đổi.

Pháp lý

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và phải tuân theo luật pháp của quốc gia mà trang web này được đăng ký. Bạn đồng ý rằng các toà án có thẩm quyền ở quốc gia này sẽ có thẩm quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện này.

Điều khoản và Điều kiện áp dụng:

a. Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ ngày bạn bắt đầu truy cập và sử dụng trang web này và sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi chúng tôi tạm ngừng hoặc chấm dứt chúng.

b. Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi Điều khoản và Điều kiện này theo quyết định riêng của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực sau khi được công bố trên trang web này.

c. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau khi có bất kỳ thay đổi nào được công bố đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều chỉnh và thay đổi đó.

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các Điều khoản và Điều kiện trước khi tiếp tục sử dụng trang web. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Paulomenezes